Algemene voorwaarden & huishoudelijk reglement

1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast / B&B Stay@Endendijk, adres Dennendijk 3, 7216 PS, Kring van Dorth, hierna te noemen ‘de B&B’.
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’
 • Eigenaar / beheerders van de B&B zijn Marijke Lok-Wolsing en Leon Lok. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen
 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van kracht (zie punt 4)
 • Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement. De persoon die zich bij ons registreert als hoofdgast dient zich op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn voor de reservering in te zien op de website www.stay-endendijk.nl. Reservering is alleen mogelijk door aan te geven dat de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement zijn gelezen en dat degene die boekt hiermee akkoord gaat
 • Indien degene die wil boeken niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement kan die persoon geen boeking uitvoeren
 • De persoon die zich bij ons registreert als hoofdgast dient medegebruikers op de hoogte te brengen van de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn in te zien op de website www.stay-endendijk.nl
 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt

2. B&B Stay@Endendijk

 • De accommodatie is beschreven op de website www.stay-endendijk.nl
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van de B&B ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Omdat verschillende elementen origineel zijn gebleven kan de accommodatie op sommige plaatsen moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers (bijvoorbeeld door hoge drempels). Neem contact met ons op als u vragen hebt over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken
 • De B&B is rustig gelegen in agrarisch gebied. De omliggende landerijen worden actief gebruikt. Dit betekent dat boeren soms op de aangrenzende weilanden land actief zijn, denk aan grasmaaien, harken en ophalen. Omdat veel werkzaamheden weersafhankelijk zijn is het niet op voorhand aan te geven wanneer deze plaats zullen vinden. Het is dus mogelijk dat e.e.a. (niet) wordt uitgevoerd tijdens uw verblijf.

3. Tarieven

 • De actuele kamerprijzen staan beschreven op www.stay-endendijk.nl. De tarieven van de B&B zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten
 • Kamerprijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW
 • Toeristenbelasting (€1,30 per persoon / per nacht) wordt extra in rekening gebracht
 • Voor feestdagen geldt een minimaal verblijf van 2 nachten
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden
 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging

4. Reservering en bevestiging

 • De reservering van de B&B via de website www.stay-endendijk.nl, of mondeling, telefonisch, schriftelijk en via e-mail aangegaan worden
 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B een bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van kracht
 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken
 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

5. Betaling

 • Nadat de reservering via de site www.stay-endendijk.nl is bevestigd wordt u automatisch doorgeleid naar iDEAL voor de betaling. De reservering is pas definitief na deze betaling. Indien de iDEAL betaling mislukt, neem dan even contact met ons op (contactgegevens):
 • De reservering vervalt automatisch indien het volledige bedrag niet binnen 24 na het maken van de reservering is voldaan (via iDEAL of bankoverschrijving)
 • De overige kosten, zoals toeristenbelasting, frisdrank, snacks, later besteld ontbijt, en extra kosten, dient u bij vertrek contant of per PIN af te rekenen. De prijzen vindt u op een lijst in de B&B
 • Indien u zonder reservering bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling contant of per PIN voldoen
 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde kamer(s), dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden
 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:
  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos
  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs
  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

7. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar
 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van de B&B die bij vertrek dient te worden ingeleverd
 • Op de dag van aankomst is de B&B vanaf 15:00 uur beschikbaar. In overleg kunt u op een eerder tijdstip uw bagage stallen, zodat u alvast van de omgeving kunt genieten.
 • Op de dag van vertrek dient u de B&B uiterlijk om 12:00 uur te verlaten
 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats

8. Ontbijt

 • U kunt bij de reservering aangeven gebruik te maken van het ontbijt. Indien u dit hebt aangeven, echter geen gebruik maakt van het ontbijt, kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen
 • Indien u meerdere dagen verblijft en sommige dagen wel/niet wilt ontbijten, dan kunt u reserveren zonder ontbijt, en dit aangeven in het opmerkingen veld bij de reservering. Of neem eerst even contact op.
 • Indien u vegetarisch of glutenvrij wilt ontbijten, geef dit dan uiterlijk 3 dagen voor aankomst aan
 • Ontbijt: tussen 8:00 uur en 10:00 uur doordeweeks en van 9:00 uur tot 11:00 uur in het weekend. Als u vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigenaar(s)

9. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur, dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor buiten. Houd alstublieft rekening met anderen
 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen
 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

10. Veiligheid en milieu

 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten
 • Waar u de E.H.B.O. doos en blusmiddelen kunt vinden wordt weergegeven op de plattegrond die beschikbaar is in de B&B
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder
 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid
 • BBQ alleen in overleg, dit vanwege regelmatige grote droogte in het gebied en de daarmee samen hangende brandveiligheid
 • Er zijn 2 slaapkamers, deze zijn elk geschikt voor overnachting van maximaal 2 personen
 • De gehele accommodatie is geschikt voor overnachten van maximaal 4 personen
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf
 • De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s)

11. Aansprakelijkheid

 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gasten
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed
 • Bij verlies van sleutels van de B&B wordt 100 euro in rekening gebracht ter vervangen van de sloten.
 • De B&B ‘is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B

12. Klachten, meningsverschillen

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld
 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar

13. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, pandemie, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd

14. Privacy

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld

15. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald